Maximale snelheid

Ten behoeve van de verkeersveiligheid gelden voor voortuigen met een aanhangwagen andere snelheden. De maximale snelheid voor een auto met een aanhangwagen verschilt per land. In Nederland geldt een maximale snelheid van 90 kilometer per uur voor auto’s die met een aanhangwagen rijden. Deze maximum snelheid is van toepassing onder twee voorwaarden. Ten eerste dient uw voertuig en de aanhangwagen (inclusief lading) samen niet zwaarder te wegen dan 3500 kilogram. Ten tweede dient u op autowegen of autosnelwegen te rijden.

Rijdt u buiten de bebouwde kom of is de combinatie van uw auto en de aanhangwagen wel zwaarder dan 3500 kilogram? Dan geldt een aangepaste maximale snelheid, namelijk 80 kilometer per uur. Binnen de bebouwde kom geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur in beide gevallen.

Deze maximum snelheden betekenen natuurlijk niet dat dit de streef snelheden zijn. Ten alle tijden dient u met een aanhangwagen voorzichtig te rijden. Goed opletten tijdens het rijden en u aanpassen aan het verkeer blijven verkeersregels die altijd gelden, ook wanneer u met een aanhangwagen rijdt. Waar nodig is het dus aan te raden om met een wat lagere maximum snelheid over een weg te rijden.