Uitstekende lading

Als u een aanhanger huurt om een lading te vervoeren die over de aanhanger uitsteekt dient u nauwkeurig de regels omtrent uitstekende lading te volgen. Zo voorkomt u ongevallen en problemen bij eventuele politiecontroles. Voor aanhangers geldt namelijk dat een lading niet verder dan een bepaalde afstand van de wagen mag uitsteken.

Wat betreft de achterzijde geldt dat de lading nooit verder dan 1 meter naar achteren mag uitsteken en maximaal 5 meter van het hart van de aanhanger. Aan de voorzijde, waar de aanhangwagen aan de auto wordt vastgezet, mag de lading in zijn geheel niet uitsteken.

Bij een uitstekende lading in de breedte gelden weer andere afstanden. De breedte van een aanhanger omvat de afstand tussen beide punten waar de zijkant van de aanhanger een muur zou aantikken (dus inclusief de banden en spotborden en dergelijke). Aan de zijkant mag een lading maximaal 20 centimeter uitsteken.

Bij een uitstekende lading van 1 meter aan de achterkant of vanaf 10 centimeter aan de zijkant dient u een markeringsbord te voeren. Dit markeringsbord dient u op een hoogte van ten minste 35 centimeter en maximaal 1,70 meter dwars aan de lading worden bevestigd. ’s Nachts moet aan de achterzijde rood licht branden. Aan beide zijkanten dient de aanhangwagen voorzien te zijn van een wit licht dat vooruit brandt en een rood licht dat achteruit brandt.